Aktuality základní škola

INFORMACE A POKYNY PRO OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY

  • Pro všechny (žáci, rodiče i učitele) platí zvýšená pozornost věnovaná všem komunikačním kanálům – Bakaláři; 1. – 5. třída Škola v pyžamu; 6.- 9. třída MS Teams, webové stránky školy. Vedení školy bude poskytovat důležité informace právě prostřednictvím těchto kanálů.

  •  1. - 5. třída
  • rozvržení předmětů a časů vyučovacích online hodin necháváme v gesci třídního učitele, který o způsobu rozložení hodin informuje zákonné zástupce

  • 6.  - 9.třída
  • rozvrhy pro online hodiny jsou přístupny v Bakalářích (zpráva pro rodiče + nástěnka třídy)
  • k online výuce na MS Teams – každá online hodina začíná v celou a trvá cca 30 minut
  • Distanční výuka je povinná, tzn. účast na online hodinách, vypracovávání a odevzdání zadaných úkolů. Neúčast na online hodině se předem omlouvá danému vyučujícímu.

  • Žák, který nemá možnost připojení online, bude informovat svého třídního učitele a domluví se na jiné formě předávání výukových materiálů. Ve vestibulu školy jsou umístěny boxy pro jednotlivé třídy, kde je možnost vyzvednout si výukové materiály v tištěné podobě.

Věříme, že toto náročné období všichni v poklidu přečkáme a že se všichni 2. listopadu, po týdenních podzimních prázdninách (26. - 30.10.) ve zdraví sejdeme ve škole.

Podzimní prázdniny PRODLOUŽENY

Vážení rodiče,

ministr školství změnil organizaci školního roku a prodloužil podzimní prázdniny o pondělí a úterý, proto jsou tedy tyto prázdniny od 26.10. až do 30.10. (pondělí až pátek).

Organizace výuky na 2.stupni (6.-9.třída) od 12.do 31.10 2020

Dle nařízení ministerstva školství bude výuka na 2.stupni základní školy organizována v uvedeném období tímto způsobem:

12. - 16.10. 2020

- 6. a 8.třída distanční výuka (žáci jsou doma, výuka probíhá prostřednictvím Teams, možné vyzvednutí tištěných materiálů v prostorách šaten během dopoledne.) Obědy jsou automaticky odhlášeny.

- 7.A, 7.B a 9.třída – probíhá prezenční výuka (žáci jsou ve škole dle rozvrhu)

19.- 23.10.2020

- 7.A, 7.B a 9.třída distanční výuka (žáci jsou doma, výuka probíhá prostřednictvím Teams, možné vyzvednutí tištěných materiálů v prostorách šaten během dopoledne.) Obědy jsou automaticky odhlášeny.

- 6. a 8.třída – probíhá prezenční výuka (žáci jsou ve škole dle rozvrhu)

26.- 30.10.2020

Tento týden jsou vyhlášeny PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Prosíme o zvýšené sledování pokynů prostřednictvím Bakalářů a Teams.

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet