Aktuality základní škola

OŠETŘOVNÉ INFORMACE

Dle nového návrhu MPSV, nebude potvrzení od školy potřeba. Přesto Vám jej dáváme k dispozici pro případ, že Váš zaměstnavatel ho vyžaduje. Stáhnout si jej můžete zde nebo si můžete vyzvednout v tištěné podobě v aule školy (u šaten).

Aktuální informace MPSV k ošetřovnému najdete na jejich webu

INFORMACE A POKYNY PRO OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY

  • Pro všechny (žáci, rodiče i učitele) platí zvýšená pozornost věnovaná všem komunikačním kanálům – Bakaláři; 1. – 5. třída Škola v pyžamu; 6.- 9. třída MS Teams, webové stránky školy. Vedení školy bude poskytovat důležité informace právě prostřednictvím těchto kanálů.

  •  1. - 5. třída
  • rozvržení předmětů a časů vyučovacích online hodin necháváme v gesci třídního učitele, který o způsobu rozložení hodin informuje zákonné zástupce

  • 6.  - 9.třída
  • rozvrhy pro online hodiny jsou přístupny v Bakalářích (zpráva pro rodiče + nástěnka třídy)
  • k online výuce na MS Teams – každá online hodina začíná v celou a trvá cca 30 minut
  • Distanční výuka je povinná, tzn. účast na online hodinách, vypracovávání a odevzdání zadaných úkolů. Neúčast na online hodině se předem omlouvá danému vyučujícímu.

  • Žák, který nemá možnost připojení online, bude informovat svého třídního učitele a domluví se na jiné formě předávání výukových materiálů. Ve vestibulu školy jsou umístěny boxy pro jednotlivé třídy, kde je možnost vyzvednout si výukové materiály v tištěné podobě.

Věříme, že toto náročné období všichni v poklidu přečkáme a že se všichni 2. listopadu, po týdenních podzimních prázdninách (26. - 30.10.) ve zdraví sejdeme ve škole.

Podzimní prázdniny PRODLOUŽENY

Vážení rodiče,

ministr školství změnil organizaci školního roku a prodloužil podzimní prázdniny o pondělí a úterý, proto jsou tedy tyto prázdniny od 26.10. až do 30.10. (pondělí až pátek).

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet