Aktuality základní škola

Vytisknout

Informace k provozu školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje v období od 1.3. do 21.3.2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve škole a také dětí v mateřské škole:

1.3. - 5.3.2021:
• jarní prázdniny (výuka neprobíhá)
8.3. - 21.3.2021:
• všechny třídy se budou vzdělávat distančním způsobem z domova
• informace o upraveném rozvrhu hodin pro distanční výuku bude žákům 1. a 2. ročníků podána prostřednictvím třídních učitelů, ostatním ročníkům se rozvrh hodin pro distanční výuku nemění

Ošetřovné:

• podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

• rodiče mohou informace o ošetřovném nalézt na

  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

Vytisknout

Strávníci 3.-9.třída

Prosíme, překontrolujte si účet strávníka na strava.cz a případně pozastavte Vaše trvalé příkazy. V tuto chvíli má většina strávníků vysoké přeplatky, které by jim jistě do konce června na stravu vystačily. Je zbytečné, abyste nám posílali další zálohy, když jsou Vaše děti dlouhodobě doma.
Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny plné zdraví.

banner pedagog
skola hostka mfet