Aktuality základní škola

ZMĚNA UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2.-13.11.2020

Vážení rodiče, 

uzavření MŠ je prodlouženo do 13.11. Pokud nenastanou další komplikace bude provoz od 16.11.2020 opět obnoven. Sledujte web školy, kde poskytneme další informace.

Děkujeme za pochopení

OŠETŘOVNÉ INFORMACE

Dle nového návrhu MPSV, nebude potvrzení od školy potřeba. Přesto Vám jej dáváme k dispozici pro případ, že Váš zaměstnavatel ho vyžaduje. Stáhnout si jej můžete zde nebo si můžete vyzvednout v tištěné podobě v aule školy (u šaten).

Aktuální informace MPSV k ošetřovnému najdete na jejich webu

INFORMACE A POKYNY PRO OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY

  • Pro všechny (žáci, rodiče i učitele) platí zvýšená pozornost věnovaná všem komunikačním kanálům – Bakaláři; 1. – 5. třída Škola v pyžamu; 6.- 9. třída MS Teams, webové stránky školy. Vedení školy bude poskytovat důležité informace právě prostřednictvím těchto kanálů.

  •  1. - 5. třída
  • rozvržení předmětů a časů vyučovacích online hodin necháváme v gesci třídního učitele, který o způsobu rozložení hodin informuje zákonné zástupce

  • 6.  - 9.třída
  • rozvrhy pro online hodiny jsou přístupny v Bakalářích (zpráva pro rodiče + nástěnka třídy)
  • k online výuce na MS Teams – každá online hodina začíná v celou a trvá cca 30 minut
  • Distanční výuka je povinná, tzn. účast na online hodinách, vypracovávání a odevzdání zadaných úkolů. Neúčast na online hodině se předem omlouvá danému vyučujícímu.

  • Žák, který nemá možnost připojení online, bude informovat svého třídního učitele a domluví se na jiné formě předávání výukových materiálů. Ve vestibulu školy jsou umístěny boxy pro jednotlivé třídy, kde je možnost vyzvednout si výukové materiály v tištěné podobě.

Věříme, že toto náročné období všichni v poklidu přečkáme a že se všichni 2. listopadu, po týdenních podzimních prázdninách (26. - 30.10.) ve zdraví sejdeme ve škole.

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet