Aktuality základní škola

Hodnocení v 1.pololetí

Ministerstvo školství nedávno vydalo pokyn k hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/2021, který vybízí k případnému využití slovního hodnocení, což kvitujeme a smysl nějak nezpochybňujeme. Nicméně naše škola prozatím zůstane u doposud obvyklého hodnocení „známkami“ (klasifikačními stupni) plně v souladu se schváleným školním řádem.

S pololetním hodnocením budete seznámeni prostřednictvím Bakalářů 28.1.2021 a v tištěné podobě ho žáci obdrží po příchodu do školy (netýká se 9.třídy).

Vedení školy

Organizace výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče,

od 4.ledna 2021 v důsledku nařízení vlády se budou prezenčně vzdělávat (ve škole) pouze žáci 1. a 2.třídy. Výuka pro tyto žáky bude probíhat od 7,55 do 11,40 bez výuky TV a zpěvu. Ranní družina pro tyto třídy zajištěna od 6 hodin, odpoledne pak do 16 hodin.

Školní jídelna v provozu, je nutné si obědy přihlásit do pátku 1.1.2021 do 13 hodin.

Ve 3.-9.třídě probíhá distanční výuka (doma). 3.-5.třída – o rozvrhu online hodin vás budou informovat třídní učitelé. 6.-9.třída – výuka probíhá dle kalendáře v Teamsech.

Dále si bude možné vyzvedávat materiály v tištěné podobě (kdo nemá přístup online), a to každý den ve vestibulu školy od 8 do 16 hodin.

DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ!

Znovu nabízíme možnost zapůjčení školních tabletů (příp. notebooků), které si můžete vyzvednout od pondělí 4.1. od 6,30 hod v ředitelně.

Výše uvedená opatření platí prozatím do 10.1.2021. O případných změnách vás budeme včas informovat.

Přejeme vše nejlepší do roku 2021 a doufejme, že bude méně bláznivý než ten letošní.

Vedení školy 

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet