Aktuality základní škola

Informace k provozu školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje v období od 1.3. do 21.3.2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve škole a také dětí v mateřské škole:

1.3. - 5.3.2021:
• jarní prázdniny (výuka neprobíhá)
8.3. - 21.3.2021:
• všechny třídy se budou vzdělávat distančním způsobem z domova
• informace o upraveném rozvrhu hodin pro distanční výuku bude žákům 1. a 2. ročníků podána prostřednictvím třídních učitelů, ostatním ročníkům se rozvrh hodin pro distanční výuku nemění

Ošetřovné:

• podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

• rodiče mohou informace o ošetřovném nalézt na

  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

Strávníci 3.-9.třída

Prosíme, překontrolujte si účet strávníka na strava.cz a případně pozastavte Vaše trvalé příkazy. V tuto chvíli má většina strávníků vysoké přeplatky, které by jim jistě do konce června na stravu vystačily. Je zbytečné, abyste nám posílali další zálohy, když jsou Vaše děti dlouhodobě doma.
Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny plné zdraví.

JARNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 1.3. - 5.3. jsou jarní prázdniny.

V tomto týdnu tedy neprobíhá žádná výuka (ani prezenční, ani distanční). Pro malý zájem není v provozu ani školní družina.

Ochrana dýchacích cest od 25.2.2021

Od 25.2. platí povinnost zakrytí dýchacích cest ve školní budově jednorázovou chirurgickou rouškou nebo jiným certifikovaným výrobkem (rouška vlastní výroby povolena pouze v případě nemožnosti zajistit chirurgickou roušku ve dnech 25.2. a 26.2.) - týká se žáků prvních a druhé třídy. Děkuji za pochopení a dodržování tohoto nařízení. S pozdravem Rieger

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet